Privacy verklaring

yawell.com is een website van :

Accountnet Internet Media SL, hierna te noemen Accountnet, gevestigd aan de Avenida País Valencia 48-50 te 03580 Alfaz del Pi – Alicante, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Accountnet Internet Media SL

Avenida País Valencia 12b

Postbus 278

03570 Villajoyosa – Alicante

Telefoon 965887840

website: www.accountnetimedia.com

E-mail: info@accountnetimedia.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Accountnet verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij in voorkomende gevallen verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres

– Locatiegegevens
– Bankrekeningnummer
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch, alsmede alle door u aan ons verstrekte gegevens, bestemd om te worden gebruikt voor de verlening van onze diensten of de uitvoering van werkzaamheden in uw opdracht.

 

Accountnet verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrieven, brochure, producten of reclame van Accountnet zelf
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om onze dienstverlening aan u te kunnen uitvoeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Accountnet neemt in deze website geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Accountnet bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens permanent tot op het moment van beëindiging van de relatie.

Financiële gegevens tot 7 jaar (wettelijk) met betrekking tot facturen aan u verzonden of betalingen door u aan ons verricht.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Accountnet deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden niet, behalve als dit noodzakelijk is om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Accountnet gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Dit kan echter gevolgen hebben voor de juiste functionering van onze services en het gedrag van de website op uw computer.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Accountnet en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vivaespana.info.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onbruikbaar. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Accountnet wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de betreffende autoriteit in Spaneje : http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Accountnet neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@vivaespana.info